Soci/a Estudiant


Membres: Estudiants de les escoles reconegudes per l’ACS.
Règim:  Amb veu però sense vot.
Avantatges:  Totes les avantatges presents i futures. Formació, viatges, tastos ,informació, bossa de treball.

Els centres amb cursos amb titulació aceptada per l’ACS són:
CETT Barcelona.
URV Tarragona.
UDG Girona.
UDL Lleida.
Joviat Escola d’Hotelería.
Altres cursos formatius amb extensió universitaria
Altra formació a valorar per la Junta Directiva.
Els solicitants sense titulació pero amb experiencia demostrable serán valorats per la Junta Directiva.

La persona que es registra autoritza expressament a l’Associació Catalana de Sommeliers  perquè procedeixi a incloure les dades que figuren en els camps anteriors en un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal, per resultar necessaris per a la correcta prestació del seu servei d’informació. El responsable d’aquest fitxer és l’Associació catalana de Sommeliers. Les dades de caràcter personal que ens hagi proporcionat seran tractades per l’Assocació Catalana de Sommeliers, Passeig de Gracia 85, 08008 Barcelona, amb correu electrònic secretaria@sommeliers.cat , telèfon 93 241 27 55  d’acord amb el que disposa la llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LPD) , a efectes de l’exercici dels drets d’accés, rectificació i cancel·lació previstos per aquesta llei. L’Associació Catalana de Sommeliers es compromet a no utilitzar les dades recollides per a un altre fi que el d’oferir el seu servei d’informació i a no cedir-los a tercers sense el consentiment exprés de l’usuari. En cas de no voler rebre informació de l’Associació Catalana de Sommeliers, dirigeixi un correu a secretaria@sommeliers.cat  indicant en l’assumpte BAIXA DE CORREU I INFORMACIÓ. Per ampliació sobre les dades fiscals de  l’Associació Catalana de Sommeliers visiti l’AVÍS LEGAL de la nostra web www.sommeliers.cat