Horari

Atenció telefònica de dilluns a divendres de 18:00h  a 21:00h

Adreça fiscal

Passeig de Gràcia 85
08008 Barcelona

Contacte

609 38 55 70
secretaria@sommeliers.cat

ASSOCIACIÓ CATALANA DE SOMMELIERS

Contacte

Política de privadesa

Declaro haver llegit i estar d'acord amb la Política de privadesa.

Condicions legals

Declaro haver llegit i estar d'acord amb les Condicions legals.

La persona que es registra autoritza expressament a l’Associació Catalana de Sommeliers perquè procedeixi a incloure les dades que figuren en els camps anteriors en un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal, per resultar necessaris per a la correcta prestació del seu servei d’informació. El responsable d’aquest fitxer és l’Associació catalana de Sommeliers. Les dades de caràcter personal que ens hagi proporcionat seran tractades per l’Assocació Catalana de Sommeliers, Passeig de Gràcia 85, 08008 de Barcelona, amb correu electronic secretaria@sommeliers.cat , telèfon 93 241 27 55 d’acord amb el que disposa el reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46 / CE (Reglament general de protecció de dades o RGPD), a efectes de l’exercici dels drets d’accés, rectificació i cancel·lació previstos per aquesta llei. L’Associació Catalana de Sommeliers es compromet a no utilitzar les dades recollides per a un altre fi que el d’oferir el seu servei d’informació i a no cedir-los a tercers sense el consentiment exprés de l’usuari. En cas de no voler rebre informació de l’Associació Catalana de Sommeliers, dirigeixi un correu a secretaria@sommeliers.cat indicant en l’assumpte BAIXA DE CORREU I INFORMACIÓ. Per ampliació sobre les dades fiscals de l’Associació Catalana de Sommeliers visiti l’AVÍS LEGAL de la nostra web www.sommeliers.cat.

Summary
Photo ofAssociació Catalana de Sommeliers
Name
Associació Catalana de Sommeliers
Nickname
(ACS)
Website
Job Title
Contacte
Company
Associació Catalana de Sommeliers
Address
Passeig de Gràcia 85,
Barcelona, Catalunya, 08008