Amic de l’ACS

Membres: Socis amic/gues de l’ACS (Persones individuals que no siguin sommeliers ).
Règim:  Amb veu però sense vot.
Avantatges:   Totes les avantatges presents i futures, formació, viatges, tastos, informació, descomptes….. ( excepte la borsa de treball i alguns tastos )

Quota soci amic de l’ACS: 100 €  any, en un únic rebut al mes de gener.