Soci/a Estudiant


Membres: Estudiants de les escoles reconegudes per l’ACS.
Règim:  Amb veu però sense vot.
Avantatges:  Totes les avantatges presents i futures. Formació, viatges, tastos ,informació, bossa de treball.

Els centres amb cursos amb titulació aceptada per l’ACS són:
CETT Barcelona.
URV Tarragona.
UDG Girona.
UDL Lleida.
Joviat Escola d’Hotelería.
Altres cursos formatius amb extensió universitaria
Altra formació a valorar per la Junta Directiva.
Els solicitants sense titulació pero amb experiencia demostrable serán valorats per la Junta Directiva.

Soci Alumne de l’ACS .  Una única quota de 30€ durant dos anys.